IBUPROFEN- ibuprofenĀ tablet, film coatedĀ 
TIME CAP LABORATORIES, INC

----------

ibuprofen tablets 400 mg - 600 mg- 800 mg medguide

MEDGUIDE IBUPROFEN TABLETS

Revised: 12/2019
TIME CAP LABORATORIES, INC