IBUPROFEN- ibuprofenĀ tablet, film coatedĀ 
RPK Pharmaceuticals, Inc.

----------

ibuprofen tablets 400 mg - 600 mg- 800 mg medguide

MEDGUIDE IBUPROFEN TABLETS

Revised: 3/2022
RPK Pharmaceuticals, Inc.